வாராஹம் என்னும் பன்றி முகத்துடன் காட்சி தரும் அன்னை வாராகி, பராசக்தியின் படைத்தலைவி ஆவாள்.தேவர்கள், அசுரர்கள் மற்றும் மனிதர்கள் என அனைவராலும் போற்றப்படுபவள். திருவானைகாவலில் அகிலாண்டேஸ்வரியாகவும், தசமஹா வித்யையில் அன்னை பகளாமுகியாகவும் அருள்புரியும் அன்னை வாராகியின் சக்தி அளவிடமுடியாதது.பார்ப்பதற்கு மிக உக்ரமாக காட்சி தந்தாலும், மிகவும் அன்பானவள்.தன்னை அண்டியவர்களின் துயரை நீக்கி வளமான வாழ்வு அளித்து காப்பவள்.கோபத்தில் உச்சம் இவளே. அன்பு காட்டுவதிலும் இவளுக்கு நிகர் இவளே..

 

மேலும்...

 
Shri Varahi Blessings
   
  Manthiras Divine Service providing free astrological consultation to all. Kindly mail your queries. you will get your reply via mail. kindly avoid the general questions and mention your problem clearly. Since this is a free service Kindly don't send horoscopes for matching. send your Name, Date of Birth, Time of Birth and place of birth and your Kuladeivam.
 

Mail your details to astro@manthiras.com

We are receiving lot of mails for free astrological consultation. So your mail will be replayed based on the order. Kindly be patient for your turn.

   
  Srinivasaraman.T
  Shri Varahi Upasana & Jyothish
   
  For Direct Appointments Call :  8 220 220 959